מוצרי החברה

מימון לרכישת קרקע

ליווי בניה מלא

אלגד משלבת את שיטת ליווי הפרויקטים במתכונת הבנקאית יחד עם מימון השלמת הון עצמי, וכך יוצרת חבילה מושלמת המותאמת לצרכי הפרויקט והיזם תחת קורת גג אחת.
הליווי יוצר מעטפת מימון שלמה ליזם, הכולל: אשראי בכיר, השלמת הון עצמי, פוליסות ערבות חוק מכר וערבויות ביצוע.
.

השלמת הון עצמי

השלמת הון עצמי

כחלק ממגוון השירותים, מעניקה אלגד גם שירות של השלמת הון עבור היזם, וכן אפשרות מימון למטרת חילוץ הון עצמי.
באמצעות הלוואה זו היזם יכול להגדיל את היקף הפעילות שלו בתחום יזמות הנדל”ן.
הלוואה זו בדרך כלל הינה הלוואה קצרת מועד, ונפרעת מעודפי הפרויקט.

מימון אשראי בכיר

הלוואות גישור

אלגד מעמידה ליזם הלוואות גישור, אשר מיועדות בדרך כלל למימון קצר מועד של בין שנה לשנתיים. הלוואת הגישור מספקת מימון ראשוני המיועד להתנעת פרויקט נדל”ן, או לגישור עד לקבלת מימון ארוך טווח לפרויקט, או עד להשבחת הנכס וכד’.
ניתן להעמיד הלוואת גישור גם לצרכים אחרים של היזם, כנגד שעבוד נכסי נדל”ן שבבעלותו.

ליווי בניה מלא

מימון לרכישת קרקע

אלגד מעמידה ליזם הלוואות הנשענות על בטוחת הקרקע, ומיועדות להשלמת רכישת הקרקע עוד לפני שלב ההיתרים. לאחר הרכישה יש ליזם הזדמנות לרקום את הפרויקט ולקדם את הקרקע לשלב קבלת היתרי בניה, כאשר גם בשלב זה ניתן לקבל מימון.
עם קבלת ההיתרים ניתן להתקדם לליווי מלא של פרויקט הבניה.

תפריט
דילוג לתוכן