מי אנחנו – היסטוריה על קצה המזלג

חברת אלגד נוסדה בישראל בשנת 1980 על ידי ד”ר נתן גדאייב, מייסד החברה, נשיאה ומנהלה הכללי. אלגד ביצעה מספר רב של פרויקטים בישראל בהיקפים כספיים בלתי מוגבלים בתחום הבניה והתשתיות (בסיווג ג’ 5).

החל משנת  1994 נכנסה אלגד לשוק הבניה הבין-לאומי, ואף מיקמה את עצמה בין חמשת הקבלנים הגדולים במוסקבה בתחומה. פעילותה של אלגד הייתה רחבת היקפים בתחומי בניה שונים, לרבות: בנית תשתיות תעשייה-אזרחית, הקמת פרויקטים לשימוש מסחרי ולמגורים, ניהול נכסים, לוגיסטיקה, ליסינג ועוד.

כמו כן, פעלה אלגד בשוק הבנקאות במוסקבה באמצעות החזקה בבעלותה המלאה בבנק מסחרי ופרטי -“Economiks bank”. הבנק זכה בדירוג האשראי  “BBB”על ידי סוכנות הדירוג הבין-לאומית.

החל משנת 2013 נכנסה אלגד לתחום המימון החוץ בנקאי בישראל, ומעמידה ליזמי נדל”ן מימון לפרויקטים יזמיים כגון רכישת והשבחת קרקעות, ליווי ביצוע פרויקט, השלמת הון עצמי ועוד.

במהלך שנת 2017, עם תחילת הרגולציה על נותני שירותים פיננסיים, קיבלה אלגד רישיון למתן אשראי מורחב (ללא הגבלת סכום) שמספרו 54322, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים מוסדרים.

אלגד הינה בין הגופים הפרטיים היחידים בישראל המעניקים ליווי מלא לפרויקטים הכולל פוליסות חוק מכר לטובת צדדי ג’, וזאת במסגרת שיתוף פעולה עם חברת ביטוח.

אלגד מימון וליווי פרויקטים

הפרויקטים של אלגד

תפריט
דילוג לתוכן